online angol vizsga

MEGKÖSZÖNTÉK

Tisztelt Tanár Úr! Megjött a nyelvvizsga eredménye. Az overall erdemény 8.0 lett, a reading és listening 8.5 és a writing meg speaking pedig 7.0. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a felkészítést.

Sz.A.

Azért írok, mert sikerült a nyelvvizsgám. 101 pontom lett, az egyetem, ahova jelentkezem pedig 100 vagy annál több pontot kér, így nekem ez teljesen megfelel :) Köszönöm szépen a felkészítést, a tananyag nélkül, amit kaptam, semmiképp sem ment volna!

T. P.

Kutatás

Hadtudományi doktorátusomat Az USA haditengerészeti stratégiájának történetéből szereztem. 1945-után az Egyesült Államok szuperhatalomként teljesen új kihívások elé nézett. A kimondottan tengeri hatalom először történelme folyamán egy szárazföldi ellenféllel, a Szovjetunióval nézett szembe, ami új tengeri stratégiát kívánt. Ennek a haditengerészeti stratégiának történetével foglalkoztam disszertációmban. Lényeges, eddig nem ismert új elemekkel sikerült a történelemnek ezt a kevéssé ismert részletét gazdagítani, amik a témát kutató külföldi, elsősorban maerikai kutatók elismerését is elnyerte. Sikerült bizonyítanom, hogy már a hidegháború korai szakaszában komoly politikai befolyás alatt állt az USA haditengerészeti stratégiája, sőt azt is bizonyítottam, hogy Leo Pasvolsky személyében olyan rendkívül befolyásos politikus és gazdasági szakember is részt vett ennek a stratégiának az alakításában, aki döntően hozzájárult a 20. század második felének nagy nemzetközi szervezeteinek, ENSZ, Világbank, és számos nemzetközi megállapodás, Bretton Woods, Dumbarton Oaks létrejöttéhez.

Kutatási területeim: