online angol vizsga

MEGKÖSZÖNTÉK

Tisztelt Tanár Úr! Megjött a nyelvvizsga eredménye. Az overall erdemény 8.0 lett, a reading és listening 8.5 és a writing meg speaking pedig 7.0. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a felkészítést.

Sz.A.

Azért írok, mert sikerült a nyelvvizsgám. 101 pontom lett, az egyetem, ahova jelentkezem pedig 100 vagy annál több pontot kér, így nekem ez teljesen megfelel :) Köszönöm szépen a felkészítést, a tananyag nélkül, amit kaptam, semmiképp sem ment volna!

T. P.

TOEFLTest of English as a Foreign Language

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ’az angol, mint idegen nyelv’ elnevezésű nyelvvizsga a jelöltek angol nyelvi készségeit értékeli egyetemi környezetben. Számos angol nyelvű felsőoktatási intézmény ezt a nyelvvizsgát jelöli meg felvételi követelményként a nem angol anyanyelvű jelentkezők számára.

Ezen kívül kormányzati szervek, engedélyező testületek, üzleti, vagy ösztöndíj programok szintén feltételként kérhetik ezt a vizsgát. A TOEFL vizsga eredménye két évig érvényes, ezek után hivatalosan nem használható fel, mivel a vizsgázó nyelvtudása jelentősen megváltozhat a vizsga letétele óta eltelt időben.

A TOEFL vizsga a Educational Testing Service (ETS) védjegye, és világszerte letehető. 1964-es bevezetése óta mintegy 23 millióan tették le.

Formája és tartalma

2005-ös bevezetése óta a TOEFL iBT (Internet-Based test), internet alapú TOEFL teszt, fokozatosan felváltotta a CBT-t (Computer-Based test), a számítógép alapú tesztet, és PBT (Paper Based test) a papír alapú tesztet, bár ez utóbbi még bizonyos területeken használatos.

A legtöbb esetben a teszt letehető 1-4 hét várakozási időn belül. Magyarországon két helyszínen, Budapest, Miskolc, és az alábbi időpontokban:
www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_h.html

A TOEFL IBT vizsga ára Magyarországon 220 USD.

Jelentkezési határidő: a vizsga előtt 7 nappal (nem beleszámolva a vizsga napját).

Lehetőség van határidő utáni jelentkezésre, a vizsga előtt 3 nappal (nem beleszámolva a vizsga napját).

Határidő utáni jelentkezés esetén a vizsgaközpont 25 USD késedelmi díjat számol fel.

A hivatalos teszteredmény 3-5 héten belül postán érkezik az Egyesült Államokból a vizsgázó címére és a kijelölt intézményekhez.

Amennyiben a vizsgázó nem érte el a megkövetelt pontszámot, ismételt regisztráció és vizsgadíj befizetés esetén lehetősége van a vizsga újbóli letételére a következő naptári hónapban. A teszt eredménye 2 évig érvényes.

Mióta a Fulbright Alapítvány új helyre költözött, új és korszerű helyet kapott a vizsgaközpont is, megfelelő számú férőhellyel. A központ munkatársai rendkívül segítőkészek, mindenkinek ajánlom, hogy itt próbálja letenni a vizsgát.

A vizsga a korábbi negatív visszajelzések miatt 2019 augusztus 1.-től jelentősen rövidült, de eredeti formáját azért megtartotta. Az alábbiakban már a módosult formát mutatom be.

A háromórás vizsga négy részből áll, ezek mindegyike valamelyik alapvető nyelvi készséget méri, illetve egyes esetekben integrált készségeket. Valamennyi feladat az egyetemi és felsőoktatási környezetben való nyelvhasználatra irányul. A jegyzetkészítés a vizsga tartama alatt megengedett. A vizsga hetente csak egyszer kísérelhető meg. Az IBT összpontszáma 120, készségenként 30. Magyarországon a vizsga honosítható: 47-65-ig B1 szint, 66-82-ig B2 szint, 83-120 C1 szint. A legtöbb jó nevű egyetem 100 pont körüli eredményt kíván a beiratkozni szándékozóktól.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 2013 második felétől az általam felkészített vizsgázók arról számoltak be, hogy az olvasásértési feladatok jelentősen megnehezedtek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azok, akik eddig különösebb gond nélkül kaptak 100 pontot a teljesítményükre, 2014 első félévében gyakran a 90-et is alig érték el. Tudni kell, hogy a vizsga az USA-ba irányuló oktatási célú bevándorlás elsődleges szűrője, ezért nem lehetetlen, hogy a szigorítás egyfajta kormányzati politikát is tükrözhet. Érdemesebb ezért pár héttel többet hagyni a felkészülésre, inkább legyen 3,5-4 hónap, de ne kelljen nekifutni a vizsgának többször.

Ez a megjegyzés a könnyítés után is érvényes, csak a kérdések száma csökkent a nehézségi foka nem!

Valószínűleg Magyarországon egyedüliként valódi ETS vizsgasorokat használok a felkészítés során, a különböző kiadók által kiadott felkészítő könyvek hullámzó minőségűek, és nem a vizsga valódi színvonalát tükrözik.

Az ETS a már sokat használt feladatsorokat megvásárolhatóvá teszi, melyek elérhetőek a nagyközönség számára. Jelenleg 55 ilyen tesztsor elérhető, ezek sora évente 2-4 sorral bővül.

Reading (olvasott szöveghez kapcsolódó kérdéssor)

Az olvasási rész 3 feladatból áll, egyenként mintegy 500-600 szavas szövegből és a hozzá tartozó 10 kérdésből. A szövegrészek olyan egyetemi témákkal foglalkoznak, amelyek alkalomadtán megtalálhatóak lehetnek egy egyetemi jegyzetben. A jelöltek tisztában kell legyenek pl.: az ok-okozat, a hasonlóság ellentét, érvelés alapvetéseivel. A témakörök előzetes ismerete nem feltétele a helyes válasznak. Az olvasási feladat 60 percig tart (3 szöveg) és 30 kérdésből áll.

Listening (hallás utáni megértés)

A hallás utáni szövegértés rész 3-4 feladatból áll, melyek 3-5 perc hosszúságúak kapcsolódó kérdések tartoznak hozzájuk. A szövegrészek 2 hallgató közötti beszélgetést tartalmaznak és 4 egyetemi előadást, illetve párbeszédet. Valamennyi szöveg meghallgatására egyszer van lehetőség. A jelöltek készíthetnek jegyzeteket a szövegek tartama alatt és ezen jegyzeteket használhatják is a válaszadásban. Minden egyes beszélgetéshez 5, minden előadáshoz 6 kérdés csatlakozik. Ennek a résznek a hosszúsága kb. 40 perc.

A vizsga menetében itt egy opcionális 10 perces szünet tartható, Magyarországon ezt kötelező megtartani.

Speaking (szóbeli kommunikáció)

A szóbeli vizsga 4 feladatból áll, amelyből 1 önálló feladat, 3 pedig beágyazott (olvasásértési/ illetve hallgatás utáni szövegértési feladat részeként). Az önálló feladatban a vizsgázónak hétköznapi témákban kell kifejtenie véleményét két lehetőség közül választva. E feladat értékelésében a válasz spontaneitása és mondanivalójának megformáltsága, illetve logikus elrendezése számít leginkább. Az első két beágyazott feladatban a vizsgázó egy rövid szövegrész olvasása után egy egyetemi előadást, vagy egy egyetemi környezetben történő beszélgetést hall. A kérdés helyes megválaszolásához a két különböző forrásból származó információ kombinációjára van szükség. A fennmaradó beágyazott feladatban a jelölt egyetemi előadást hall és az erre vonatkozó kérdésre kell válaszoljon, jellemzően össze kell foglalnia a 2 és fél perces előadást. A beágyazott feladatokban a jelöltek teljesítménye az alapján kerül értékelésre, mennyire sikerült a különböző forrásokból származó információt ötvözni és érthető, világos formában közvetíteni. A szóbeli feladatok külön nehézsége, hogy a felkészülési és a válaszadási idő is (előbbi 15-30 mp, utóbbi 45-60 mp) is rendkívül rövid, így még a jó szóbeli készségekkel rendelkező jelöltnek is komoly kihívást jelenthetnek. Az új rendszerben a szóbeli 17 percre rövidült.

Writing (Írás/fogalmazás)

A vizsgázónak 30 perc áll rendelkezésére, hogy egy megadott témáról kifejtse véleményét. A magyar állami nyelvvizsgától eltérően, a TOEFL írásbeli során nincs választási lehetőség, ezért nem árt, ha a jelölt minden közérdekű témából: politika, kultúra, család, szabadidő, közélet stb. felkészül. Arra kell törekedni, hogy a fogalmazás szókincse választékos legyen és lehetőleg minél kevesebb nyelvtani hibát tartalmazzon. Pontot lehet veszíteni, ha a vizsgázó stílusa nem elég gördülékeny, ha a szöveg mondatai között hiányzik az összefüggés, és felépítése logikátlan.

A TOEFL vizsga Magyarországon a NYAK-nál (nyak.oh.gov.hu/) honosítható, de csak a kiállítás dátumától számított két éven belül.

Hány pontra van szükség a TOEFL-en?

A TOEFL vizsgán a megszerezhető maximum 120 pont, az egyes készségeken ( Reading, Listening, Speaking, Writing) egyenként 30 pont.

Az egyetemek kétféleképpen szokták megadni a megkívánt felvételi pontszámot:

1. Összes pontok száma: meglehetősen eltérő lehet, kb. 82 –től egészen 112-ig. (Ezt a magas értéket MIT egyik szakán találta egy hallgatónk). A tapasztalatom az, hogy a jobb egyetemek 100 pont körül kérnek, míg a gyengébbek kevesebbet. A Listening jobban szokott menni, (a nálam felkészülők 26 és 30 pont között szoktak elérni). Újabban a Reading sokkal nehezebb lett, (eddig egyszerűbb szövegek szerepeltek, de a tapasztalat szerint szigorítottak a vizsgán) bonyolultabb szövegek szerepelnek, összetettebb kérdésekkel és a rendelkezésre álló idő is csökkent. A Writing is komolyabb felkészülést igényel 23-28, és a Speaking, mint a legnehezebb feladatrész, jellemzően 22-27.

Csak egyetlen készség pontszámát határozza meg az egyetem, általában a Speaking-et, mondjuk minimálisan 25-ben és az összpontszámnak egy viszonylag alacsony határt adnak meg, pl. 90 körül. Ez azért becsapós, mert a Speaking messze a legnehezebb vizsgarész, ezért, aki 25 pontot képes teljesíteni, szinte kizárt, hogy kevesebbet érjen el bármely más vizsgarészen, tehát ez a ponthatár a gyakorlatban 105-107 pontot jelent.

Mennyi idő alatt készülhetek fel?

Sajnos a nyelv nem olyan tantárgy, mint a pl. a fizika, anatómia makroökonómia stb., nem elég egy vizsgára 4-5 napot és éjszakát intenzíven végigtanulni. Az európai keretrendszer (KER) a B2-es szinthez kb. 400 óra tanulást, a C1-hez kb. 1000 órára van szükség. Nyilván ezek csak hozzávetőleges számok, de azért jól tükrözik az arányokat. A tapasztalataim szerint egy jó B2-es szintről intenzív munkával, napi 1,5-2 órás munkával 3 hónap alatt elérhető egy 100-105 pontos TOEFL szint. A vizsga azonban annyira különbözik az európai vizsgatípusoktól, hogy még egy jó és felsőfokon magabiztosan beszélő jelöltnek az ajánlott 4-6 teljes feladatsort megcsinálnia (kb. 3,5 óra/feladatsor) és egy a vizsgát jól ismerő személlyel gyakorolnia a szóbelit legalább 3-4 alkalom. Gyakran kérnek tőlem felkészítést angolul jól beszélő tanítványok (legalább C1-es szinten lévők), akik éppen csak lecsúsztak a 100 pontról, mert azt hitték, hogy egy-két hét elég lesz a vizsgához. 3-4 alkalom még így is lényegesen olcsóbb, mint újra befizetni a vizsgadíjat és újra nekimenni a vizsgának.

Több helyen is ajánlanak TOEFL felkészítést alapvetően megfelelő tapasztalat és tudás nélkül. A vizsgára csak olyan helyen készüljenek és olyan tanárral, aki ismeri a vizsgát és a követelményrendszerét. Mivel a vizsga alapvetően különbözik minden más vizsgától, ezért más vizsga feladataival nem lehet rá készülni, illetve lehet, de nem érdemes.

A vizsgára felkészülők nagy része általában meglehetősen kevés időt hagy a felkészülésre, de ha magukat és a felkészítő tanárt lényegesen kellemesebb helyzetbe akarják hozni, érdemes időben elkezdeni a munkát.

Linkek:

www.ets.org/toefl
www.toeflgoanywhere.org