online angol vizsga

MEGKÖSZÖNTÉK

Tisztelt Tanár Úr! Megjött a nyelvvizsga eredménye. Az overall erdemény 8.0 lett, a reading és listening 8.5 és a writing meg speaking pedig 7.0. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a felkészítést.

Sz.A.

Azért írok, mert sikerült a nyelvvizsgám. 101 pontom lett, az egyetem, ahova jelentkezem pedig 100 vagy annál több pontot kér, így nekem ez teljesen megfelel :) Köszönöm szépen a felkészítést, a tananyag nélkül, amit kaptam, semmiképp sem ment volna!

T. P.

GMATGraduate Management Admission Test

A GMAT (Graduate Management Admission Test) számítógép alapú vizsga, mely posztgraduális üzleti tanulmányokra készülő a jelöltek matematikai és angol nyelvi készségeit méri. MBA, Master of accountancy, stb., programok legelterjedtebb felvételi vizsgája főképp az Amerikai Egyesült Államokban, de számos más angol nyelvű országban is. 2009 augusztusától a vizsga díja a vizsga helyszíntől függetlenül 250 USD.

A teszt körülbelül 4 órás, két választható szünettel. Eredménye a legtöbb intézményben öt évig használható fel. A maximum szerezhető pontszám 800.

A teszt továbbra is maradt ún. ’adaptive’, ami azt jelenti, hogy az első válaszok helyessége, ill. helytelenség határozza meg a későbbi kérdések nehézségi szintjét és jelentősen befolyásolja a vizsgázó végső pontszámát (csak a Quantitative és Verbal részekre érvényes). Ha tehát valaki nehéz kérdések után könnyűeket kap, azt fogja jelenteni, hogy soka hibát ejtett az első tizen valahány kérdésben és már csak alacsony pontszámot kaphat. Hasonlóképpen, ha valaki az első nagyjából egy tucat kérdést helyesen válaszolja meg, utána egyre növekvő nehézségű kérdéseket kap. A cél tehát az, hogy a kérdések egyre nehezedjenek!

Az első feladat az 'Analytical Writing Assessment (AWA), a második az ’Integrated reasoning’ melyet a 'Quantitative' és végül a 'Verbal Ability' modul követ.

Az Analytical Writing Assessment (AWA) modulon belül egy analitikus esszét kell írni. Egy adott érvelést kell elemezni feltárva annak hiányosságait. A formai követelményeken túl előnyös, ha a vizsgázó bizonyítja nyelvi rátermettségét, tényszerű tudását, valamint releváns példákat tud hozni. Véleményem szerint ez a magyar anyanyelvű vizsgázók számára a legnehezebb rész. Szerencsére számos intézmény nem veszi komolyabban figyelembe az eredményét. A fogalmazásra 30 perc áll rendelkezésre. Az esszé 0-tól 6 pontig terjedő értéket kap (0,5 pont különbséggel). Két javító értékeli a munkákat, egy emberi, illetve egy gépi javító. Ha a két javító által adott pontok különbsége több, mint 1, akkor egy harmadik, emberi javító szava dönt.

Integrated Reasoning. A feladat a 2012-es módosítás nyomán került bele a tesztbe. 12 logikai jellegű kérdést kell megválaszolni 30 perc alatt. 12-ből 3 grafikon elemzés, 3 ún ’two parts analysis’, 3 táblázat elemzés, és 3 több forrásból származó információ elemzése. Az elérhető pontszám 6.

'Table Analysis': Az adott táblázatok alapján el kell dönteni, hogy a feladat állításai igazak-e vagy nem.

'Graphics Interpretation': A mellékelt grafikonok alapján kell a megfelelő módon kiegészíteni a feladat állításait.

'Multi source reasoning': Többféle forrásból származó információ (grafikon, táblázat, email, stb) mérlegelésével kell eldöntenie a vizsgázónak az adott kijelentés valós-e vagy nem.

'Two parts analysis': A válaszok két összetevőből származnak, melyek táblázat formájában kerülnek ábrázolásra. A kérdések megválaszolásához a két összetevő különböző kombinációját kell elemezni.

A 'Quantitative' (matematikai) modul 37 feleletválasztós kérdésből áll, melyekre 75 perc áll rendelkezésre. Az elérhető pontszám 60.

A 'Verbal Section' 41 feleletválasztós kérdést tartalmaz, melyeket szintén 75 perc alatt kell megválaszolni. A mondat javítási feladatok a vizsgázó amerikai angol nyelvtani, nyelvhasználati és stílusbeli ismereteit méri. Az elérhető pontszám 60.

Sentence Correction: A mondat javítási rész a vizsgázó amerikai angol nyelvtani, nyelvhasználati és stílusbeli ismereteit méri. Az egyes feladatok formája a következő: egy mondat adott része, vagy teljes egésze alá van húzva, melyet öt lehetséges válasz követ. Az első válasz megegyezik az aláhúzott mondattal, illetve szakasszal. A fennmaradó négy válasz az eredeti szövegrész négyféle értelmezése. A vizsgázónak az első választ kell választani, amennyiben véleménye szerint az eredeti megfogalmazás hibátlan. Amennyiben hibásnak ítéli az eredeti szövegrészt az általa legjobbnak ítélt választ kell választania.

Critical Reasoning: A feladat a kritikai érvelési érvelési készség mérésére szolgál. Egy érvelést kell a vizsgázónak elemeznie, majd a kérdésekre válaszolva levonnia valamely következtetést, észrevennie egy feltételezést, illetve felismernie az adott gondolatmenet erős, vagy gyenge pontjait. Rövid állítások, illetve érvelések tartalmi és formai értékelési is a feladat részét képezheti. Más kérdések esetében valamennyi válasz elképzelhető lenne, azonban a vizsgázónak azokat kell kiszűrnie, melyek logikailag valószínűtlenek, feleslegesek, szükségtelenek, vagy következetlenek.

Reading Comprehension: Ez a teszt a vizsgázó kritikai olvasásértési készségeit vizsgálja. A 200-350 szó terjedelmű szöveghez kapcsolódó kérdések mérik a jelölt milyen mértékben értette meg a szövegrészben közölt információt, annak logikai felépítését, lényegét. A szövegek témakörei lehetnek a társadalomtudományok, természettudományok, üzleti élet tárgyköréből. Minden bekezdéshez, három, illetve több kérdés tartozik, melyek a paragrafus lényegi mondanivalójára, a szerző mondanivalójára, illetve szándékaira kérdezhetnek.

A 800 pontos sokat idézett összpontszám a Quantitative és a Verbal part százalékos egyesített eredménye. Magyar anyanyelvűeknek jellemzően a Quantitative rész szokott sokkal jobban sikerülni. Mivel esősorban mérnök és közgazdász végzettségűek próbálkoznak a vizsgával (legalábbis hozzánk ők kerülnek) ezért kijelenthető, hogy a 90-100%-os Quantitative eredmény nem ritkaság megfelelő gyakorlással. Egy ilyen eredmény egy gyengébb Verbal, akár 35-45% esetén is már 620-640 pontot érhet, ami már elég szokott lenni egy közepesen jegyzett felsőoktatási intézménybe. Természetesen a Harvard, vagy Yale más szintet kíván.

Összehasonlítva a GMAT a logikára, míg a GRE inkább a verbális készségekre helyezi a hangsúlyt. A különbséget a vizsgák felépítése is tükrözi. Az 'analytical writing' (az anlitikus és kritikai gondolkodást, valamint az íráskészséget mérő rész) mindkét vizsgában hasonló szerepet kap, de amíg a GRE további feladatai: analógiák, antonímiák, mondat kiegészítések és olvasás utáni szövegértések a verbális vizsgarészben, addig a GMAT mondatjavításból, kritikai érvelésből és olvasás utáni szövegértésből áll.

Jó GMAT eredményhez jobb matematikai képességek is kellenek, míg elmondható, hogy nem angol anyakönyvű diákok és a nem hagyományos iskolázottsággal rendelkezők számára jobban megfelelhet a GRE.