online angol vizsga

MEGKÖSZÖNTÉK

Még egyszer nagyon köszönöm a felkészítést, sokat segített. Hasznos tanácsokat kaptam amik nélkül valószínűleg sokkal rosszabbul tudtam volna teljesíteni. Az órákat szerettem, nagyon szívesen jártam. Hatékonyak voltunk, minden magyarázat korrekt és alapos volt. Szóval én minden szempontból nagyon nagyon elégedett voltam, köszönöm a munkáját!
Az eredményem 106 pont lett, ami tökéletesen beleillik a becslésébe :)

N.F.

Szeretném megköszönni Önnek az instrukciókat és a profizmust amivel készített a vizsgára. Bár nem sokáig dolgoztunk együtt mégis úgy érzem sokat tanultam.

Cs. Zs.

TOEFLTest of English as a Foreign Language

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ’az angol, mint idegen nyelv’ elnevezésű nyelvvizsga a jelöltek angol nyelvi készségeit értékeli egyetemi környezetben. Számos angol nyelvű felsőoktatási intézmény ezt a nyelvvizsgát jelöli meg felvételi követelményként a nem angol anyanyelvű jelentkezők számára.

Ezen kívül kormányzati szervek, engedélyező testületek, üzleti, vagy ösztöndíj programok szintén feltételként kérhetik ezt a vizsgát. A TOEFL vizsga eredménye két évig érvényes, ezek után hivatalosan nem használható fel, mivel a vizsgázó nyelvtudása jelentősen megváltozhat a vizsga letétele óta eltelt időben.

A TOEFL vizsga a Educational Testing Service (ETS) védjegye, és világszerte letehető. 1964-es bevezetése óta mintegy 23 millióan tették le.

Formája és tartalma

2005-ös bevezetése óta a TOEFL iBT (Internet-Based test), internet alapú TOEFL teszt, fokozatosan felváltotta a CBT-t (computer based test), a számítógép alapú tesztet, és PBT (paper based test) a papír alapú tesztet, bár ez utóbbi még bizonyos területeken használatos.

A legtöbb esetben a teszt letehető 1-4 hét várakozási időn belül. Magyarországon két helyszínen, Budapest, Miskolc, és az alábbi időpontokban: 
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_h.html

A TOEFL IBT vizsga ára Magyarországon 220 USD.

Jelentkezési határidő: a vizsga előtt 7 nappal (nem beleszámolva a vizsga napját)

Lehetőség van határidő utáni jelentkezésre, a vizsga előtt 3 nappal (nem beleszámolva a vizsga napját)

Határidő utáni jelentkezés esetén a vizsgaközpont 25 USD késedelmi díjat számol fel.

A hivatalos teszteredmény 3-5 héten belül postán érkezik az Egyesült Államokból a vizsgázó címére és a kijelölt intézményekhez.

Amennyiben a vizsgázó nem érte el a megkövetelt pontszámot, ismételt regisztráció és vizsgadíj befizetés esetén lehetősége van a vizsga újbóli letételére a következő naptári hónapban. A teszt eredménye 2 évig érvényes.

A négyórás vizsga négy részből áll, ezek mindegyike valamelyik alapvető nyelvi készséget méri, illetve egyes esetekben integrált készségeket. Valamennyi feladat az egyetemi és felsőoktatási környezetben való nyelvhasználatra irányul. A jegyzetkészítés a vizsga tartama alatt megengedett. A vizsga hetente csak egyszer kísérelhető meg. Az IBT összpontszáma 120, készségenként 30. Magyarországon a vizsga honosítható: 47-65-ig B1 szint, 66-82-ig B2 szint, 83-120 C1 szint. A legtöbb jó nevű egyetem 100 pont körüli eredményt kíván a beiratkozni szándékozóktól.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 2013 második felétől a 10 körüli általam felkészített vizsgázó arról számolt be, hogy az olvasás értési feladatok jelentősen megnehezedtek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azok, akik eddig különösebb gond nélkül kaptak 100 pontot a teljesítményükre, 2014 első félévében gyakran a 90-et is alig érték el. Tudni kell, hogy a vizsga az USA-ba irányuló oktatási célú bevándorlás elsődleges szűrője, ezért nem lehetetlen, hogy a szigorítás egyfajta kormányzati politikát is tükrözhet. Érdemesebb ezért pár héttel többet hagyni a felkészülésre, inkább legyen 3,5-4 hónap, de ne kelljen nekifutni a vizsgának többször.

2014 szeptemberében 3-4 vizsgázó tapasztalata alapján úgy tűnik, hogy ismét könnyebbé vált a vizsga ’reading’ része, újra lehetővé vált a 100 pont fölé kerülni, nemcsak az anyanyelvi szinthez közeli nyelvtudással rendelkezőknek. Nem lehet azonban tudni, hogy mi okozza ezt a hullámzást a nehézségi szintben, ezért érdemesebb a keményebb feltételekre készülni. A korábban napvilágot látott kiadványok közül a ’Cambridge preparation for the Toefl’ könyv reading és listening-jeit érdemes etalonnak tartani, legfeljebb kellemesen csalódik a vizsgázó egy könnyebb vizsga esetén.

Reading (olvasott szöveghez kapcsolódó kérdéssor)

Az olvasási rész 3-5 feladatból áll, egyenként mintegy 700 szavas szövegből és a hozzá tartozó 12-14 kérdésből. A szövegrészek olyan egyetemi témákkal foglalkoznak, amelyek alkalom adtán megtalálhatóak lehetnek egy egyetemi jegyzetben. A jelöltek tisztában kell legyenek pl.: az ok-okozat, a hasonlóság ellentét, érvelés alapvetéseivel. A témakörök előzetes ismerete nem feltétele a helyes válasznak. Az olvasási feladat 60-80 percig tart (3-4 szöveg) és 36-56 kérdésből áll.

Listening (hallás utáni megértés)

A hallás utáni szövegértés rész 6 feladatból áll, melyek 3-5 perc hosszúságúak kapcsolódó kérdések tartoznak hozzájuk. A szövegrészek 2 hallgatók közötti beszélgetést tartalmaznak és 4 egyetemi előadást, illetve párbeszédet. Valamennyi szöveg meghallgatására egyszer van lehetőség. A jelöltek készíthetnek jegyzeteket a szövegek tartama alatt és ezen jegyzeteket használhatják is a válaszadásban. Minden egyes beszélgetéshez 5, minden előadáshoz 6 kérdés csatlakozik. Ennek a résznek a hosszúsága 60 és 90 perc között változhat, 34-51 kérdéssel.

A vizsga menetében itt egy opcionális 10 perces szünet tartható.

Speaking (szóbeli kommunikáció)

A szóbeli vizsga 6 feladatból áll, melyből 2 önálló feladat, 4 pedig beágyazott (olvasásértési/ illetve hallgatás utáni szövegértési feladat részeként). A két önálló feladatban a vizsgázónak hétköznapi témákban kell kifejtenie véleményét (Élete legszebb napja, Kedvenc könyve, stb). E két feladat értékelésében a válasz spontaneitása és mondanivalójának megformáltsága, illetve logikus elrendezése számít leginkább. Az első két beágyazott feladatban a vizsgázó egy rövid szövegrész olvasása után egy egyetemi előadást, vagy egy egyetemi környezetben történő beszélgetést hall. A kérdés helyes megválaszolásához a két különböző forrásból származó információ kombinációjára van szükség. A fennmaradó beágyazott feladatokban a jelölt egyetemi előadást, vagy egyetemi környezetben zajló beszélgetést hall és az ezekre vonatkozó kérdésekre kell válaszoljon. A beágyazott feladatokban a jelöltek teljesítmény az alapján kerül értékelésre, mennyire sikerült a különböző forrásokból származó információt ötvözniük és érthető, világos formában közvetíteniük. A szóbeli feladatok külön nehézsége, hogy a felkészülési és a válaszadási idő is (előbbi 15-30mp, utóbbi 45-60mp) is rendkívül rövid, így még a jó szóbeli készségekkel rendelkező jelöltnek is komoly kihívást jelenthetnek.

Writing (Írás/fogalmazás)

A vizsgázónak 30 perc áll rendelkezésére, hogy egy megadott témáról kifejtse véleményét. A magyar állami nyelvvizsgától eltérően, a TOEFL írásbeli során nincs választási lehetőség, ezért nem árt, ha a jelölt minden közérdekű témából: politika, kultúra, család, szabadidő, közélet stb. felkészül. Arra kell törekedni, hogy a fogalmazás szókincse választékos legyen és lehetőleg minél kevesebb nyelvtani hibát tartalmazzon. Pontot lehet veszíteni, ha a vizsgázó stílusa nem elég gördülékeny, ha a szöveg mondatai között hiányzik az összefüggés, és felépítése logikátlan.

A TOEFL vizsga Magyarországon a NYAK-nál (http://www.nyak.hu/) honosítható, de csak a kiállítás dátumától számított két éven belül.

Hány pontra van szükség a TOEFL-en?

A TOEFL vizsgán a megszerezhető maximum 120 pont, az egyes készségeken ( Reading, Listening, Speaking, Writing) egyenként 30 pont.

Az egyetemek kétféleképpen szokták megadni a megkívánt felvételi pontszámot: 
1. Összes pontok száma: Meglehetősen eltérő lehet, kb 82 –től egészen 112-ig. (Ezt a magas értéket MIT egyik szakán találta egy hallgatónk). A tapasztalatom az, hogy a jobb egyetemek 100 pont körül kérnek, míg a gyengébbek kevesebbet. A Listening jobban szokott menni, (a nálam felkészülők 26 és 30 pont között szoktak elérni). Újabban a Reading sokkal nehezebb lett, (eddig egyszerűbb szövegek szerepeltek, de a tapasztalat szerint szigorítottak a vizsgán) bonyolultabb szövegek szerepelnek, összetettebb kérdésekkel és a rendelkezésre álló idő is csökkent. A Writing is komolyabb felészülést igényel 23-28, és a Speaking, mint a legnehezebb feladatrész, jellemzően 22-27.

Csak egyetlen készség pontszámát határozza meg az egyetem, általában a Speaking-et, mondjuk minimálisan 25-ben és az összpontszámnak egy viszonylag alacsony határt adnak meg, pl. 90 körül. Ez azért becsapós, mert a Speaking messze a legnehezebb vizsgarész, ezért, aki 25 pontot képes teljesíteni, szinte kizárt, hogy kevesebbet érjen el bármely más vizsgarészen, tehát ez a ponthatár a gyakorlatban 105-107 pontot jelent.

Mennyi idő alatt készülhetek fel?

Sajnos a nyelv nem olyan tantárgy, mint a pl. a fizika, anatómia makro ökonómia stb., nem elég egy vizsgára 4-5 napot és éjszakát intenzíven végigtanulni. Az európai keretrendszer (KER) a B2-es szinthez kb 400 óra tanulást, a C1-hez kb 1000 órára van szükség. Nyilván ezek csak hozzávetőleges számok, de azért jól tükrözik az arányokat. A tapasztalataim szerint egy jó B2-es szintről intenzív munkával, napi 1,5-2 órás munkával 3 hónap alatt elérhető egy 100-105 pontos TOEFL szint. A vizsga azonban annyira különbözik az európai vizsgatípusoktól, hogy még egy jó és felsőfokon magabiztosan beszélő jelöltnek az ajánlott 4-6 teljes feladatsor megcsinálnia (kb 3,5 óra/feladatsor) és egy a vizsgát jól ismerő személlyel gyakorolnia a szóbelit legalább 3-4 alakalommal. Gyakran kérnek tőlem felkészítést angolul jól beszélő tanítványok (legalább C1-es szinten levők), akik éppen csak lecsúsztak a 100 pontról, mert azt hitték, hogy egy-két hét elég lesz a vizsgához. 3-4 alkalom még így is lényegesen olcsóbb, mint újra befizetni a vizsgadíjat és újra nekimenni a vizsgának.

A vizsgára felkészülők nagy része általában meglehetősen kevés időt hagy a felkészülésre, de ha magukat és a felkészítő tanárt lényegesen kellemesebb helyzetbe akarják hozni, érdemes időben elkezdeni a munkát.

Linkek:

http://www.ets.org/toefl/
http://www.toeflgoanywhere.org/